Čaba neblázni (Elán)

G F 1. Pred polnočným barom nemá nikto nárok. C G Čaba vyhadzovač ignoruje Slovač. F Záleží len na ňom, koho ešte vpustí. C Môžte doňho hustiť maďarsky aj rusky. 2. Chcem vytiahnúť eso z poznačených kariet. Zabudol som kde som. V Bratislave, starec! Chlapci prišli na to, soľ nie je nad zlato. G Dávno som to zistil, všade sú tí istí. D Jé hej, hej, hej. G C R: Stáli sme tam asi štrnásť dní. A D Kričali sme naňho: Čaba neblázni; hej, hej. G C Stáli sme tam asi štrnásť dní. A D Skúšali to hrozbami aj peniazmi. G C Čaba, neblázni! Čaba, neblázni! D G Čaba - Čaba - Čaba - Čaba, neblázni! 3. = 1. R: