Detektivka (Elán)

Ami G4 Ami G4 Ami G4 Ami G4 Stratila sa láska, bola to vraj krá dež Ami G4 Ami G4 Ami G4 Ami G4 Vážně obviňujú, z tej krádeže mlá dež Ami G4 Ami G4 Ami G4 Ami G4 Stopy lásky zmizli,nekde v nočnom daž di Ami G4 Ami G4 Ami G4 Ami G4 Je aj podo zrenie,z únosu a vra ždy Nik nemá jej popis, konkrétny a presný Mýlia si ju z láskou z románov a piesní Zrazu ľuďom chýba, hľadajú ju všetci V parčíkoch aj kluboch, mäsiarky aj vedci A F#mi Narýchlo vypí sali A F#mi Peňažnú odme nu A F#mi Lenže si nedoká žu Hmi E Na lásku spome núť V piatok jej starú fotku Zverejnil Večerník Po meste kontrolujú Verných aj neverných Stratila sa láska... Bola to vraj krádež, láska niekam zmizla Nič nám nedokážu, chceme sa však priznať Každý bral len kúsok jak prídavok k telu Nám to bolo málo vzali sme ju celú Po všetkých kútoch mesta Sa chlapci z piatej bé Dali už do pátrania Po mne a po tebe Nikdy nás nedostanú No vďaka osudu Už máme doživotne Tú lásku bez súdu