Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Hodina angličtiny (Elán)

Dmi6 B Dmi6 B Yes je áno a no je nie, Dmi6 B Dmi6 B a one je jedna a two je dve, Dmi6 B Dmi6 B a hovoriť je speak a dobre je well, Dmi B Gmi6/E Gmi6/B a you've got what you wanted značí, máš, čo si chcel. A know je vedieť a how je ako, a watch the Czechs, je pozor na Slovákov, a go je ísť a out je von, bože Lendl ten má prachov, chcem byť ako on! A chudobný je poor a musí je must, a bohatý je rich a veriť je trust, a manage je stíhať a do something je rob, a vedieť zohnať robotu je get some bloody job. A veľké je big a svinstvo je shit, a prasa je pig a hit song je hit, a prachy sú money a právo je right, a vzdať tú vojnu za slabších je give up the fight. D A A D R: |:Hej, tak som si pomyslel na Detvianskom moste:| D G G C C A |:Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem v árešte:| Yes je áno .... A chudobný je ... A veľké je ... A problémy sú problems a ulica je street, a okolo je allround a stretnúť je meet, a dva plus dva sú jedna je two plus two is one, a potrebujem búchačku je I need a gun. R: Hej, tak som ... R: |:Hej, tak rúbali do mňa, ako v hore do pňa:| |:Ešte mi košieľka, ešte mi košieľka krvou nezamokla:| Detvianski žandári, hore grúňom plačú, |:že nemôžu chytiť Očovského baču.:| Detvianski žandári, darmo vy plačete, |:veď vy toho baču chytiť nemôžete.:|