Orol (Elán)

G Ami Skúšali pristrihnúť mu krídla G Ami Klietkou pozlátiť slobodu C G Sám nad sebou vždy láska vyhral Emi D C Nechcel sa s nikým lacno dohodnúť Skúšali vypchať jeho slávu Nenašli také veľké múzeum Orol sa z výšok stále díva Nie je mu z toho dvakráť do zpevu Ami R: Vtáky žijú v kŕdli C D G Orol vždy lieta sám Ami Neletí kam všetci C D G Letí preč od kriku vrán Skúšali čo sa doňho zmestí A sami mali prázdno vo vnútri Obstál no nie vždy bez bolesti Otriasol popol nikdy zohnutý Skúšali spáliť jeho lety Kam oni nemohli ani dovidieť Pri zemi víria samé smeti Strážia oklieštený svet R: Vtáky žijú v kŕdli ...