Spievam rock'n'roll si každý deň (Elán)

D Hmi7 G Spievam rock'n'roll si každý deň D už keď vstávam. Hmi7 G Párkrát vysťahovali ma preň, D ja však stále hrávam. Ami D7 G B Rock and roll je hudba mámivá a vábivá, D A D Ami5+ ja spievam rock'n'roll si každý deň. Tóny skladám pekne za sebou, keď ti hrám. Nápad, vždy keď idem za tebou, v hlave mám. Rock and roll je hudba mámivá a vábivá, ja spievam rock'n'roll si každý deň. A D Rock and roll na každý deň. A D G B7 D Eb7 D7 Rock and roll na každý deň