Superuvoľnený (Elán)

A G A F G A A G F Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení A G F Keď sú roztrasení, ty buď uvoľnený A G F Superuvoľnený, človeka to zmení A G F Sám seba si cení kto je uvoľnený D A7 Po´cem starec, po´cem ešte, nechoď preč, nechoď preč D A7 Po´cem starec, po´cem, dáme o tom reč D A7 F# Nezaváhaj, aj keby sa pohla zem, pohla zem. H E9+ Budeme v obraze, musíš byť uvoľnený Ĺudia si raz zadrú klby v pokluse, v pokluse Máme veget, je to bufet! Nemusieť. Chladná oceľ, husté ticho. V kremeni, v kremeni. E9+ A C To, čo sa nemení, to sme my uvoľnení, A G F Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení Keď sú roztrasení, ty buď uvoľnený Superuvoľnený, človeka to zmení Sám seba si cení kto je uvoľnený Vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení F G A Keď sú roztrasení ty buď uvoľnený. A G A Superuvoľnený, človeka to zmení F G A Sám seba si cení, superuvoľnený Keď si tváre zakrývajú maskami, maskami. Ked sa spolu dohadujú fackami. Keď o všetkom rozmýšľajú spisovne, spisovne. Tvária sa podobne. Tak ty buď uvoľnený.