Destrukce (Brutus)

G V tom je naše síla Nebudem nic měnit Trpělivost došla My chcem všechno rozbít E G Destrukce destrukce E G Destrukce destrukce Ať nám nikdo neříká Dobře víme svoje Naše pravda veliká Jediná a svatá to je Destrukce destrukce Destrukce destrukce Je zbytečný pracovat Všechno spálí bomba I ty co se snažili Všechno přijde zničit Destrukce destrukce Destrukce destrukce Des-truk-ce Des-truk-ce Des-truk-ce Des-truk-ce