Kovbojův nářek (Zich Karel)

C Emi C G Když v Laredu tenkrát jsem v ulicích brouzdal C Dmi C G když v Laredu tenkrát jsem poprvé byl C Emi C G já kovboje zahlíd, byl přikrytej plátnem Ami Dmi G C tím běloučkým plátnem co studí jak jíl. Ať píšťaly kvílí a bubny v tu chvíli ať zadrnčí v pohřebním průvodě mým tam v údolí u nás mě přikrejte hlínou jsem mladičkej kovboj a chybil jsem vím. Šest hazardních hráčů ať veme mou rakev šest kovbojů zazpívá nad hrobem mým a vemte mě na hřbitov, zahažte hlínou jsem kovboj a hodně jsem chybil, já vím. Šest veselých kovbojů ponese rakev šest nejhezčích dívek mě doprovodí a kytici růží mi na rakev dejte ať hroudy tak prudce mě neuhodí.