Z jižní Moravy (Záviš)

Sklerotik na dně: Nenávratně odsunutý na vedlejší kolej, smažil jsem si leklou rybu v přepáleném oleji. Omastek vařící na mě v jednom kuse stříkal, abych už si na ten život pomaloučku zvykal. Co jsem to říkal? Jela Hela na kole, do kopce šlapala, tahle cyklománie ji zcela zvyklala. Před kopečkem cyklostezky se udělala, sladká cykločuňárna ji očarovala a ještě více vzrůstala. Mokrá Hela zařvala, celá se zmítala, bujné cykloorgasmy nadevše vítala. By nebylo vláhy dost, ještě to dostala, krev jí teče po stehnech, s tím nepočítala, tampony sebou nevzala. A v Motěnicích ve sklípku se popíjelo víno. A Ferda ho rval do sudu, poněvadž mu stál. A v Motěnicích ve sklípku se popíjelo víno. A Ferda ho rval do sudu, i on se udělal. Slezla Hela z kola, hbitě, jen to frčelo, aby si očistila potřísněné tělo. Náhle se nad celým krajem sviňsky zatmělo, by nebylo vláhy dost, tak ještě pršelo a celou Helu zkropilo. Mokrá Hela kurvovala, prádlo sundala, mezi nohy kukuřici si zastrčila. Bz nebylo vláhy dost, tak se vymočila a potom ji napadlo, že by se vrátila, jak to Ferdovi slíbila. A v Motěnicích ve sklípku se popíjelo víno. A Ferda ho rval do sudu, poněvadž mu stál. A v Motěnicích ve sklípku se popíjelo víno. A Ferda ho rval do sudu, i on se udělal - neprodělal.