Robátko (xavier Baumaxa)

Dmi A Ty dívko s vlasy nakrátko Dmi chtěl bych s tebou míti robátko Gmi Dmi Tak ukaž mi tvé vyvoněné drbátko A Dmi a já jej navštívím aspoň drobátko Ty dívko s vlasy nakrátko chtěl bych s tebou míti robátko Tak ukaž mi tvé vyvoněné drbátko a já jej navštívím dnes večer drobátko hm, robátko, drobátko, drbátko, nakrátko Ty dívko s vlasy nakrátko chtěl bych s tebou míti robátko Tak ukaž mi tvé vyvoněné drbátko a já jej navštívím dnes večer drobátko Ty dívko s vlasy kdysi nakrátko nyní dlouhovlasá blondýno chtěl bych s tebou míti aspoň jedno další robátko Tak ukaž mi dnes večer to tvé drbátko! mé robátko mé.... (solo) mé robátko mé....