Man Vill Ju Leva Lite Dessemellan (ABBA)

Så går en dag och jag tycker alla liknar varann Säg, finns det flera som känner så? Jag undrar ibland Man har sin dag och har man sitt knog Ibland så känns det man har fått nog Man vill ju leva lite dessemellan Med jobb och möda, har man sin föda Men man vill leva lite dessemellan Fast det är sällan som det blir av Vi har väl alla en hemlig önskan, bär på en dröm som aldrig uppfylls ty vårt förnuft, det viskar oss glöm Man ville loss för en enda dag från alla plikter och obehag Man vill ju leva lite dessemellan... Man ville byta en bulrig stad mot stillhet och ro, att kanske blott för en stund få slippa jäkta och gno Slå av på takten sin lite grann Det känns så hetsande hård ibland Man vill ju leva lite dessemellan...