Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Istanbul (Sertab Erener)

Kimisi sadece I_inde gьcьnde Kimisi sadece heyecan pe_inde Kimisine sorulmaz bile derdi ne Kiminle istanbul Kimisi paзa s1var dereyi gцrmeden Kimisi bьtьn yutar lokmay1 bцlmeden Kimisi dь_mez ba_a зorap цrmeden 0nceden istanbul Gelirp bu _ehri bozan Bu _ehre gelip bozulanlar Hepsi ayn1 kazanda kayn1yor istanbulda Doru sцylьyorlar Dile beni bir a_k Sev sen istanbul sever seni sen beni seversen Dile beni bir a_k Sev sen 0stanbul dцver sen beni ьzersen Ne зok canlar yakar istanbul Bolca gьnahlara sokar istanbul H1zl1 ko_anlar1 зabucak yorar istanbul istanbul Ama sen istesende bu _ehirden kaзamayacaks1n Зьnkь akl1n bende bende istanbulday1m Doru sцylьyorlar Dile beni bir a_k Sev sen istanbul sever seni sen beni seversen Dile beni bir a_k Sev sen 0stanbul dцver sen beni ьzersen Sen gidersen 0stanbul beklemez Gelirsin gidersin 0stsanbul farketmez Ac1 зeker цzlersin 0stanbul ьzьlmez Nas1l nedir halin Istanbul hissetmez Istanbul istanbul birini sevmiyorsan зekilmez Doru sцylьyorlar Dile beni bir a_k Sev sen istanbul sever seni sen beni seversen Dile beni bir a_k Sev sen 0stanbul dцver sen beni ьzersen Dile beni bir a_k Sev sen istanbul sever seni sen beni seversen Dile beni bir a_k Sev sen 0stanbul dцver sen beni ьzersen Istanbul sever seni sen beni цpersen