I'm Sorry (Fly to the Sky)

I jae geu man neo reu ri jeo bor kkae An doe ji man no ryeo ghae bor kkae Nae ji gab so gae sum gyeo non Ma ji mag neo yi sa jin Kka ji na beo ri su it gae Na geu reor su it gae I jae jeong mar neo reur bo nae jur kkae Neon i mi a mu sang gwan eob gaet ji man Ni ga na reur tteo na beo rin Geu o raen si gan so gae nan nae ma eum So gi pi neo reur jab go it seo I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry Neo mu neu jeot dan geo rar myeon seo Im sorry im sorry Sarang han da neun heun han mar jo cha Hae ju ji mo tan gae mi an hae Geu ttaen nae ga neo mu eo ryeot da go Ni ga him deu reo ha neun geo jo cha do mo rat da go Eum a mu ri hu hoe hae bwa do I jae so yong eob dan geor nan ar go it neun Dae da ar go it neun dae I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry Neo mu neu jeot dan geo rar myeon seo do I'm Sorry I'm Sorry Sa rang han da neun heun han mar jo cha Hae ju ji mo tan gae mi an hae I jaen ni ga eob neun dae jeong mar na hon ja In dae i jaen ni ga eob Neun dae jeong mar na hon ja in dae I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry I'm Sorry Neo mu neu jeot dan geo rar myeon seo Do sa rang han da neun heun han mar jo cha Hae ju ji mo tan gae mi an hae