Nagellstev (Storm)

Eig steve so Sole går bak aase ned Skuggan blir so lange Natta kjem snart att Tekje meg I fange Røttre ut I kven står I godt setre stulegård Mørke er I kvar bygd I dei djupe dale Her på fjell har sole dregd Med å gå te garde Te seg kvil under tak Morgo er ho tile vak Snart eg gjer ho klar I kveld Så går eg til kvile