Ondřej muzikant (Nohavica Jaromír)

C G Fadd9 C 1. Ondřej dřevařem byl a na housle hrál, Fadd9 C Dmi G v karlovských hospodách frajer i grand, C G Fadd9 C borovou z decovky pil a na svém si stál Fadd9 C G C a ve vsi mu říkali Ondřej muzikant, on zpíval: Fadd9 C G C(Ami) R: [: Pětibído, pětibído, čert tě vem, Fadd9 C G C jednou lepší časy přijdou a my za nima teď jdem. :] 2. Pět synů a pět dcer měl a ženu Magdalénu, dům stavěný ze smrků, kácel je sám, kdo jednou tím krajem šel, ten ví, co má cenu, a s pětibídou na krku šestou radost má, zpívá si: R: 3. Pak přišel hladový rok a pán je pán, obsílka z úřadu, buď rád, že jsi rád, nejhorší je první krok a nebát se ran, zbojnickou armádu nezlomí hlad, hm. R: 4. Ondřej do jedné ruky hůl a do druhé skřipky, jenom ať poznají sedlák či fabrikant, obrátil notářův stůl a rozehnal sklípky, bandurskou zahrál jim Ondřej muzikant, zahrál jim: R: 5. Je horký červnový večer pod staletou lípou, za domem ze smrků nad ohněm dým, a Bečva dál dole teče a z dálky skřipky skřípou písničku pravnukům Ondřejovým. R: