Symptóm Z Vesmíru (ExTip)

Hroziace sú čeľuste čo drvia betón miest Buchot valcov v motoroch je počuť celý deň. Oceľové monštrá poznajú len jeden smer Apokalypticky, vlažne končí jeden z ér. Hroziace sú čeľuste čo drvia betón miest pália, ničia, búrajú a moria menia v ľad. V očiach tých pár posledných rastie agónia, des symptóm smrti z vesmíru prezrádza ich pohľad. Symptóm z vesmíru...