Inion:Daughter (Afro Celt Sound System)

Inion daoire Ni mise doras dod mhuintir Lasta an saol Glasta gan bhaol Da mbrisfeadh drom an tsleibhe No fiu amhain da ndo thadh Dearg an chre A inion daoire Ni mise doras dod mhuintir Lasta an saol Glasta gan bhaol Lasta an saol Glasta gan bhaol Correct these lyrics