On słońcem mym (Nalepa Tadeusz)

On słońcem mym on mni wiedzie przez mrok on słońcem mym światłem ścieżek i dróg można bluesa zabrać mi ale razem z moim życiem on chlebem mym karmi wielki mój głód on żródłem mym poi, daje mi chłód można bluesa zabrać mi ale razem z moim życiem on sercem mym każe krązyć mej krwi przez wielką noc każe do świtu iść można bluesa zabrać mi ale razem z moim życiem