Až bude pokosená tráva (Kostolányiová Eva)

Emi Kráčame si ruka v ruke H7 snivou cestou pod nohami stráca sa nám zem, Ami D7 stratili sme ulice a celé mesto G G7 prehľad o ňom diskutoval snem. C Prekročíme potichúčky bránu dúhy Ami pňom porátaš letokruhy Emi ponáhľaj sa čo ak skúsi H7 E niekto druhý naše tiché miesto nájsť. E E6 E E6 H7 Až bude pokosená tráva E6E E6E málokto takej odoláva , E7 A Ami viem čo sa v tráve mnohým stáva hmm .. E H7 E Poď radšej nechajme ju rásť H7 E H7 E H7 tú trávu rásť, do zajtra rásť. Kamže spolu kráčame sa kdekto pýta ja si vtedy vymyslím čo chcem v tejto veci som tak trochu zanovitá kto má vedieť že chodíme sem Nie je to kraj sveta kam nás nesú nohy však pre nás tam kvitnú hlohy a že máme pre prírodu zvláštne vlohy ľahko je to miesto nájsť. Až bude pokosená tráva málokto takej odoláva viem čo sa v tráve mnohým stáva, hmm ... Poď radšej nechajme ju rásť tú trávu rásť, do zajtra rásť.