Jižní kříž (Ozvěna)

Emi Ami F#7 H7 Emi 1. Na mořský břeh v Salvadoru,starý rybář sed. Ami F#7 H7 Emi Zrakem smutným po obzoru,bloudí naposled. Ami Emi Jeho škuner dřímá na dně moře již, Ami F#7 H7 a dávno jsou i sítě ztrhané. Emi Ami F#7 H7 E Dívá se tam,kde jižní kříž,jasně zaplane. A H7 R: Jižní kříž nad obzorem láká, E C#7 rád bych se zbavil pout. F#7 H7 E C E Však mé touhy a sny, jak vlny jdou. A H7 Blíž a blíž, mé srdce tuláka, E C#7 chtělo by k jihu plout. F#7 H7 E C E V malém škuneru dál nocí temnou. E7 Třeba to je marné snění, A přece tak toužím rád. F#7 Jen příboje zašumění H7 v dálce slyším zaznívat. A H7 Jižní kříž nad obzorem jásá. E C#7 Já chtěl bych za ním plout F#7 H7 E a tam na všechen bol zapomenout. 2. Kdys východním větrům se smál,brázdil oceán. Kormidlo své pevně svíral,když byl bouří hnán. Dnes však žije sám a stranou od lidí a leží na něm dlouhých roků kříž. Dnes jeho bol snad uvidí,jenom jižní kříž.