Po řece dolů (Ozvěna)

Dmi F Gmi A7 Na severu, kde věčný leží smrti stín, Dmi F Gmi A7 Tam zimu jsem prožil, mnoho kůží nalovil, F Gmi Bb A7 Tam jednoho dne rána přišla dobrá zpráva, Dmi C Dmi D Že ledy začly s jarem dolů jít. A7 Ab7 A+ D6 F#mi R: Po řece dolů, tam každý domov má Fmi Emi A7 k plnýmu stolu věc je kouzelná. A7 Ab7 A+ D6 F#mi Poslední zákrut, ten každý dobře zná, Fmi Emi A Fdim A D Vracím se domů d o c e l a sám. Emi G D Emi G D6 Pádlo vodu čeří, v zádech mám severák, Emi G D Emi G A Večer se již šeří, proud mi nedá spát. Po řece dolů, tam každý domov má, K plnýmu stolu, to je touha má. Až první úsvit ranní vzbudí nový den A ptáci začnou zpívat písně dívčích jmen, Pak slunce nad horami začne znovu hřát, já musím se domů po řece dát. R: ?? vracím se domů docela sám.