Podivná touha (Ozvěna)

A Hmi E7 A R:Já v srdci mám podivnou touhu, Hmi E7 F#mi ke slunci jít o tvou přizeň se rvát. A C#mi Proč láska tvá nevěří tomu, D Hmi E7 kdo tě má víc než sebe rád. Emi G D 1.Chtěla bych být maličkým ptáčkem, Emi A Hmi na křídlech času zaletět k tobě blíž D F#mi Smutná tu stojím, bojím se pláče, G Emi A7 ty snad sám někde v dálce spíš. 2.Větru se ptám, kde končí cesta, na kterou stranu za tebou musím jít. Já nejsem zlá, však ani hezká, věřím dál, že chceš se mnou žít. 3.Tak týdny jdou jak jarní tání, pomalu ztrácím naději svou. Teď už vím, jak bolí lhaní, láska tvá byla pouhou hrou.