Bílá místa (Redl Vlasta)

Vyšlo na CD Dopisy z květin BMG 2004 Chtěl jsem doplout až tam Kde se obloha a oceán spojí V nebe z vln a v moře z hvězd Kam oči dohlédnou Nedá se pokaždé dojít Těžko poznat a snadno se splést Za skly brýlí slunečních Tam musí být můj přístav Nejlepší maják je tvůj smích Mně osvítí místa Kam můžu jen já Někde v srdcích námořníků Jak ve starých mapách Ještě zbývá pár bílých míst Chuť dobývat je nezlomná A víra v návrat svatá Domů do svých hnízd Kde za skly brýlí slunečních V hnědých očích je můj přístav Nejlepší maják je tvůj smích Mně osvítí místa kam můžu jen já