Domoří (Redl Vlasta)

Vyšlo na CD Dopisy z květin BMG 2004 Ráda se vyhřívá v mělčinách Houpe se rybářům v sítích Mýlí se každý Kdo si myslí že navždy Ji pro sebe jenom tak chytí Proč se kutálí z hor Dolů do údolí A nám tady na kopcích schází Cestou z nadmořských výšin Se ušpiní v polích A pak ji v přístavech zkazí Hned jak roztál sníh Šli jsme po březích řek Krajinou nížin až k deltám Nikde na její toulání Nemají lék Žádná past není dost velká Co lidi jí do cesty postaví Přehrad kaskád a hrází Zábrany rozboří Uteče do moří A po nás jen vlnama hází Kolik se jí Už napsalo not Kolik se přečetlo slohů Hrajem si se sílou Stoletých vod A pak se modlíme k Bohům