Gajdošek (Redl Vlasta)

C G C G Gajdošku s gajdama, obuj sa, poď s náma C G C G Na druhú dědinu, namlúvat děvčinu Gajdošku s gajdama,smiluj sa nad náma A já sa smiluju, gajdy své naduju Ej to je gajdošek, kerý zagajduje za grošek Ej to je děvčina,kerá tancuje až do rána Co by koza netrkala, když ona má rožky Co by dívča netančilo, když ona má nožky Kozu vezmu k masárovi, aby netrkala Milú vezmu k muzice, aby tancovala