Poutník (Redl Vlasta)

Emi Hmi Kdysi na večer bledý poutník šel, C G E po vsi tiché jak zabitý výr. Ami H V mechu kameny spaly znaveny Emi G C šerem, přikryl se na půdách sen. Hmi E Váhavý krok, holí otloukal plot, Ami Emi7 D G D v prvním stavení dotkl se zdí. , Emi G C G Poutníkův dech kreslí v okeních sklech, Ami Emi7 D G D tváře těch, které před léty znal. , Hasič Florián tichem polekán, ve svém výklenku na štítu hrá, píseň bez hlesu, kterou z partesu, černých not prázdnou konvicí bral. Neznámý šel, návsí snášel se pel, kruté listí a chomáčích mráz. Čím dál a víc v domech hořelo svic, v trávě zavoněl povadlý kmín. Váhavý krok, holí otlouká plot, v posledním stavení dotkl se zdí. Záda shrbená, smutků ozvěna, seschlým lesem zas odchází dál.