Sbohem, galánečko (Redl Vlasta)

G Emi Ami D G A7 1. Sbohem, galánečko, já už musím jíti, D Hmi Emi A D D4sus sbohem, galánečko, já už musím jíti, Ami D G Ami D G Ami D G kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pití, Ami D G C D7 G Emi Ami D7 G kyselé vínečko, kyselé vínečko podalas' mně k pití. 2. [: Sbohem, galánečko, rozlučme sa v pánu, :] [: [: kyselé vínečko :] podalas' mně v džbánu. :] 3. [: Ač bylo kyselé, přecaj sem sa opil, :] [: [: eště včil sa stydím, :] co sem všecko tropil. :] 4. [: Ale sa něhněvám, žes' mňa ošidila, :] [: [: to ta moja žízeň, :] ta to zavinila. :]