Šenkerenko (Redl Vlasta)

G D G 1. Šenkerenko C F Šenkerenko sbohem buďte G Co jsem prepil pamatujte F D G Co jsem prepil pamatujte 2. A zapište to Zapište to do komína Však zaplatí moja milá Však zaplatí moja milá 3. Zapište to Zapište to bílú krídú Však zaplatím až k vám prídu Však zaplatím až k vám prídu 4. Zapište to Zapište to na čárečky Však zaplaťá galánečky Však zaplaťá galánečky