Smrti (Redl Vlasta)

D e A7 D 1. Byltě jeden člověk f# G A4sus A Byltě jeden člověk G h7 A4sus A Bylo mu jakkolvěk D e A7 D Bylo mu jakkolvěk 2. Šel od role k roli Obhlídat obilí Obilíčko moje Co jsi jest tak pěkné Obilíčko moje Co jsi jest tak pěkné D 3. Potkala ho smrti d Na pěkné silnici G Co děláš můj choti d Mám s tebú mluviti 4. Nech mě milá smrti Mám já co činiti Dám já ti peněz dosti Co můžeš unésti Dám já ti peněz dosti Co můžeš unésti 5. Zanechaj obilé Stroj sa v rúcho bílé Už ty musíš jíti Všecko opustiti 6. Běda mně hříšnému Jsem dlužen každému A najvjéc jednému Pánu Bohu svému A najvjéc jednému Pánu Bohu svému