V hornom dolnom konci (Redl Vlasta)

D G A4 D G A4 D D D9sus D E A V hornom dolnom konci v richtárovom dvorci D G D G A4 D leží richtárov syn, leží richtárov syn na ťažkej nemoci. Mať sa ho spytuje syn môj čože ti je či ťa hlavka bolí, či ťa hlavka bolí a či bôček biely Hlávka ma nebolí ani bôček biely |:hore u susedov, hore u susedov, dievča po mej vôli:| D G A4 D G A4 D Jaj mamička moja choďte že ju konať, Ak vám ju nedajú, ak vám ju nedajú, tak musím dokonať Pán Boh daj dobrý deň: Prišla som vás konať |:Ale si nedajte ale si nedajte. Zdraví ostávajte:| D G A4 D G A4 D A keď domov prišla syn sa jej spytuje. Jaj synček môj dobrý, jaj synček môj dobrý, že ti ju nedajú Jaj mamička moja, čo vám povedali ? Že ju radi majú, že ju radi majú, že ju radi vidia Zvony zazvonili. Ľudia sa spytujú. |:Richtárov syn zomrel. Richtárov syn zomrel na ťažkej nemoci:|