Vlaštověnka (Redl Vlasta)

C#mi A E Vlaštověnka lítá A E povídá, že svítá A E svítá svítáníčko C#mi E A Na moje srdéčko C#mi A C#mi Na moje srdéčko Kdybych měla klíče od toho svítání Nedala bych svítat ani do snídání Ani do snídání Už je tu den bílý, vstávaj hore milý Vstávaj mé srdéčko, vychází slunéčko Vychází slunéčko