Vracaja sa dom (Redl Vlasta)

A H 1. Vracaja sa dom E A Od Betléma do Vsetína H E Nésl sem sa jak ta laňka A F# Nésl sem sa jak ta laňka Hmi E A Potrefená D E 2. A že bylo v tom Betlémě A E Živo velice A D Voněl jsem jak marijánek A E A Od slivovice 3. Vracaja sa dom Znavený a šťastný velmi Tož sem sebú od radosti Od vetkej Božskej milosti Praštil k zemi 4. Ležím přemítám Najednú je u mňa žena A nevěří že sa vracám A nevěří že sa vracám Od Betléma 5. A že bylo v tom Betlémě Živo velice A že nás tam Josef nutil Do slivovice 6. Ja ženy ženy Nic na Betlém nevěřijú A když dojdú na pútnička A když dojdú na pútnička Hned ho zbijú 7. Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový Eště dneska] nedoslýchám Na obě nohy