Soran (Hinoi Team)

Listen up! Yaaa-ren soran soran soran soran soran (4x) Ware yuujou eien fumetsu Nakushi waraushi maji damashii Rassera rassera soran soran Rassera rassera soran soran Ishin denshin ai ra buyuu Agete hajikete neko damashi Rassera rassera soran soran Rassera rassera soran soran *Everybody say! koe awase Rassera ha rassera rassera Everybody dance! te wo agete Nya - rassera Ya-ren soran soran soran soran soran (Hai hai hai hai) Rai! rai! rai! rai! rai! rai! sore sore sore sore! Rai! rai! rai! rai! rai! rai! sore sore sore sore! Repeat * Rassera!