Země draků (Divokej bill)

Vše začalo v dávných dobách to ještě nebi vládli draci Jejich moudro s magií spjatá dávala světu jasný řád Pak naše lidské pokolení chtělo vládu nad tímhle vším Strhla se bitva několikadenní přesto vítězů není R: Víra v dobro neumírá světlo se skrývá v každém z nás i v malé bytosti je síla kterou temná strana nepozná Do země temnota se vkrádá a lid se spojil v jeden národ Poslední hradby odolávaj nájezdům nepřátelských hord Ještě dřív než vstane slunce ranní zahoří plamen naděje v srdcích To pětice vyvolených snad prastarou dračí věštbu vyplní 3x R: Víra v dobro neumírá světlo se skrývá v každém z nás i v malé bytosti je síla kterou temná strana nepozná