Má to správný spád

Team

Ami     C 
Tá noc mala rýchly spád 
  D       F      Ami C D F 
ja v bráne som ťa našiel stáť 
tak som ťa vzal do ulíc 
a stieral kvapky z líc 
Najdlhšia noc v dejinách 
viem už že si jediná 
kývali sme na vlaky 
tak krásne rovnakí 

E  H      Hmi A 
No a potom prišlo  ráno 
  C     F C 
len kvôli nám 
E   H       Hmi A 
slnku povedal som :  Kámo 
  F 
už nie som sám (nie som sám) 
G 
nie som sám (nie som sám) 
C  G    Ami 
Kým je láska v nás 
       F 
má to správny spád 
Dmi  G 
  má spád 
C  G    Ami 
Kým je láska v nás 
       F 
má to správny spád 
  Fmi 
tak príde k nám 

Tá noc mala rýchly spád 
a vietor náhle zostal stáť (vietor náhle zostal stáť) 
spievali sme do studní 
tak krásne opační (spievali sme do studní) 
No a potom prišlo ráno 
len kvôli nám 
slnku povedal som : Kámo 
už nie som sám (nie som sám) 
nie som sám (nie som sám) 
Kým je láska v nás 
má to správny spád 
má spád 
Kým je láska v nás 
má to správny spád 
má spád 
Kým je láska v nás 
má to správny spád 
má spád 
Kým je láska v nás 
má to správny spád 
tak príde k nám Krátky výbuch 
náhle máš ju rád 
Tá noc mala rýchly spád 
ja v bráne som ťa našiel stáť 
Tá noc mala rýchly spád 
ja v bráne som ťa našiel stáť 
Tá noc mala rýchly spád 
ja v bráne som ťa našiel stáť 
Najdlhšia noc v dejinách
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz