Žalm 139

Espé

D Asus4h G
, , , 

1.Kam sa môžem ukryť pred Tvojou tvárou Pane
Kam môžem utiecť pred tvojím Duchom
Ty si mojou spásou, môj Pán (Ježiš)
Ty si mojou spásou

2.Keby som chcel utiecť ku vzdialenému moru
Prídeš tam za mnou, budeme spolu.
Ty si mojou spásou, môj Pán (Ježiš)
Ty si mojou spásou

R1:Chválu Ti vzdám

3.Vieš o mne všetko, či sedím či stojím
Ty si vždy so mnou, ja chcem byť Tvojím.
Ty si mojou spásou, môj Pán (Ježiš)
Ty si mojou spásou.

R1:Chválu Ti vzdám

R2:Chcem povedať svetu, že prijímaš, že otváraš dvere dokorán
Chcem povedať svetu že Ty si Pán, že Ty si kráľ....Zdroj: http://zpevnik.wz.cz