Most přes minulost

- Písničky z muzikálů

Neber mi sen, víš můj sen o probdělých nocích
Neber mi  sen a vrať mi zpátky ten pocit
že nejsem osamělá v Tobě se ztrácím celá.

Lhát  musím Ti lhát příteli můj
já svůj osud znám mě nelituj
Když pravda je horší než lež
pak už jen snům věřit jen chceš
když vstoupíš na poslední most přes minulost.

Zbyl mi jen sen, víš můj sen o probdělých nocích
Zbyl mi jen sen aspoň ve snu zažít ten pocit
že nejsem osamělá v Tobě se ztrácím celá.

Lhát musím Ti lhát příteli můj
já svůj osud znám mě nelituj
proč nesmím proč nesmím se ptát
ještě stoupám nebo už je to pád
proč čeká mě podivný most přes minulost.

proč nesmím proč nesmím se ptát
ještě stoupám nebo už je to pád
proč čeká mě podivný most přes minulost.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz