Snový soud

- Písničky z muzikálů

Kněz      Draculo, vstaň! Než se v tmách rozední,
tvou duši dnes čeká soud poslední!
Amen, amen.
Mnich     Jenom žádné smilování!
Dracula    Tvůj křik strach mi nenahání.
Mnich     Pykat budeš, Satanáši!
Dracula    Zášť se s právem špatně snáší!
Služka
- 1. oběť   Ty, kdos mi život vzal,
se dovoláváš práva!
Lorraine    Já napůl žiju dál
a taky žádná sláva.
Leč žádní soudci nepřijmou
mou obžalobu nepřímou,
jak těžce ranils duši mou, duši mou...
Steven     Ne výhni pekelné
ať upír navždy zhyne!
I zlo je smrtelné!
Dracula    Jen nahradí je jiné!
Věř, bratře, že z nás dospělých
na svých ideálech, na svých přátelích
dopustí se téměř každý
aspoň takhle malinkaté, obyčejné
vraždy.
Steven     Tys proti Bohu s mečem stál
a kosil věřící i chrám!
Dracula    Hej, ty tam, proč's mi jen
nesmrtelnost půjčil,
když's mě tím odsoudil k tmám?
Steven     Mou sestru poskvrnil tvůj dráp!
Dracula    Tolik let byl jsem jen sám.
Steven     Krev tekla proudem, kam jsi šláp!
Drac. + Lorr. Pomoz mi (mu), hej, ty tam!
Steven     Slyš mé "mene tekel",
skončíš na dně pekel!
Dracula    Splatím daň, tak se staň!
Šašek     Střílet židy ani děti
nikdy's nenařídil,
ač jsi vraždil po staletí,
byl jsi vlatně břídil!
Jinčí machry znám!
Sandra     Díky za ten hlas,
co řek mi slova sladká.
Převlek poplet vás.
Teď už mě bez pozlátka
nebudete chtít,
nejsem ta, pro niž chtěl jste žít.
Lorraine    Celá léta lhals
Dracula    Přelud mysli choré!
Lorraine    a to mě nejvíc bolí,
jinou milovals
Dracula    Mělas pravdu, Lorraine!
Lorraine    a svazek jakýkoli
mně jsi nenabíd,
nejsem ta,
Dracula    Zklamán nechci už dál žít!
Lorraine    pro niž chtěl jsi žít!
Všichni    Buď navždy sbohem, Draculo!
Dracula    Upíru osud odejít velí
na věčnost za svou kněžnou.
Vpusť tedy slunce do téhle cely,
paprsky ať mě sežhnou!
Všichni    Buď navždy sbohem, Draculo!



Zdroj: http://zpevnik.wz.cz