Zabití krys

- Písničky z muzikálů

Otevři se, bráno hvězd
a přijmi můj dar zpátky do své náruče,
tak činím z vůle moci,
jež mi byla propůjčena.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz