Cesty

Bezdeda Tomáš

Keď poslednýkrát krídlami mávajú
Ľudia padnú a výšky niet
Keď falošný lesk ľudí zlákať vie
Vtedy zmizne hlavná z ciest
A niekto blúdi a ty vieš ma viesť

Až raz budem blúdiť, až raz stratím smer
Daj mi svoju vieru, ja vrátim ti ju späť
Daj mi svoje krídla, láska ty ich máš
Závažia a príťaž bláznom prenecháš

Keď bude nám svet krídla lámať snáď
Daj mi dlaň, ja dám ti tiež
Keď porania nás, keď nás vrátiť chcú z tej
najkrajšej z ciest
Keď budeš blúdiť, ja dám ti, čo mám

Až raz budem blúdiť, až raz stratím smer
Daj mi svoju vieru, ja vrátim ti ju späť
Daj mi svoje krídla, láska ty ich máš
Závažia a príťaž bláznom prenecháš


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz