Svatá válka

- Ostatní

Svatá válka

Hudba: A. Alexandrov
Slova: B. Lebedev-Kumač
Již vstávej země ohromná,
již vstávej vkrutý boj,
jde cháska vrahů ničemná,
ji rázně bít se stroj!

refren:
Ať svaté naše nadšení
se vzdouvá jak vln proud!
Svět válka naše přemění,
jež má vždy svatou slout!

Jak pólům v ničem společným
vždy soupeřit je nám.
Chcem vést lid ke dnům slunečným,
chtí vládnout oni tmám.

refren

Hned rány naše zakusí,
kdo týrat přišel nás,
jich loupeživé pokusy
a trýzně smetem v ráz.

refren

Jak vzlétnou hordy divoké
nad krásnou naši zem,
ty pláně rodné široké,
my bránit všichni jdem.

refren

Nic chásku vrahů nečeká,
než koule přímo v leb,
ta trýznitele člověka
hned sklátí v širou step.

refren

My rvát se budem ze všech sil,
nám vůle v srdci plá,
by v krátku vrahů zbaven byl
Svaz náš, zem veliká.

refren

Již vstává země ohromná,
již vstává v krutý boj,
jde cháska vrahů ničemná,
již rázně bít se stroj.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz