Ako je ti, Yeti?

Jednofázové Kvasenie

Emi C   D   Emi C    D
Ako je ti, Yeti, keď slniečko svieti,
Emi  C      G      A H
keď sa tvoje dúpä v jeho lúčoch kúpe ?
Emi C   D   Emi  C  D
Ako je ti, Yeti, keď slnko nesvieti,
Emi   C    D      Emi
keď nad Himaláje príde mrak a hmla je ?

  G   D    Emi   C   G    D  G G D
R: Núkal som ho, nech len začne, nech sa vyvraví,
G   D   Emi   C    G   D  C
reku v týždni sa to v strižni aj tak upraví.
  G   D   Emi C    G     D G G D
Len pekne nahlas na mikrofón, len žiadne obavy,
G  D    Emi   C  G   D   C  Emi
poslucháč sa istotne rád poteší, pobaví...Aha...

Ako je ti, Yeti, keď z neba sneh zletí,
keď začnú byť hrozné svahy lavinózne ?
Ako je ti, Yeti, v maskovacej sieti,
viac v mokre než v suchu a v tom riedkom vzduchu ?

Prezraď názor vášho kmeňa: Čo myslíte, ste ?
Otázka znie zvláštne, je však namieste.
A vlastnými slovami povedz dačo o vzťahu svet a vy,
inak nás vypne poslucháč zvedavý...Aha...

 E      G       A   H7
A napokon som z neho dostal nesúvislé komuniké
o počasí, o muzike, zahraničnej politike.

SCHVAĽOVACIA KOMISIA U NÁS V REDAKCII VŠAK USÚDILA, ŽE
VZHĽADOM NA NIEKTORÉ NEUVÁŽENÉ VÝROKY SNEŽNÉHO MUŽA A
VZHĽADOM NA ZNAČNÉ ROZPAKY NAD JEHO VZHĽADOM MATERIÁL
NEBUDE ODVYSIELANÝ, A TO ANI V SKRÁTENEJ PODOBE. NAMIESTO
TOHO BOL DO PROGRAMU ZARADENÝ ROZHOVOR S NAŠIMI POPREDNÝMI
ANTROPOLÓGMI, KTORÍ PRAKTICKY CELÝ SVOJ ŽIVOT ZASVÄTILI
PÁTRANIU PO STOPÁCH SNEŽNÉHO MUŽA, NAJMÄ V OBLASTI MALÝCH A
BIELYCH KARPÁT, V PETRŽALKE A NA ZÁHORÍ. NA SKLONKU SVOJHO
ŽIVOTA TÝTO STATOČNÍ VEDCI DOSPELI K NÁZORU, ŽE TZV. SNEŽNÝ
MUŽ...NEEXISTUJE.

Ako je ti, Yeti, v maskovacej sieti,
viac v mokre než v suchu v našom riedkom vzduchu ?

Kto chce k tomu niečo dodať, nech sa vyvraví,
potom v týždni sa to v strižni aj tak upraví,
G   D  C
aj tak upraví...Zdroj: http://zpevnik.wz.cz