Besten

Ultima Thule

Hör bestens vrål eka vilt slå hål
 Genom märg, ben och betong

 Den ylar efter mat
 Från allt mindre fat
 Hunger efter makt I dess sång

 REF
 Länge nog har vi matat vår best
 Nog är nog idag
 Länge nog har vi matat vår best
 Nog är nog idag

 Vad fäder sått
 Åt barn dess lott
 Mata besten och fråga ej mer
 Den är gammal och vet
 Dess kropp så het
 Bränner allt till intet som den ser

 REF
 Länge nog har vi matat vår best
 Nog är nog idag
 Länge nog har vi matat vår best
 Ny tid kommer! 

 Kalla är dess skäl
 Vill ingens väl
 Blott aska och död där den gått

 Låt gränsen stark
 Freda får mark
 Låt best ej nå frö som vi sått

 REF
 Länge nog har vi matat vår best
 Nog är nog idag
 Länge nog har vi matat vår best
 Ny tid kommer!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz