Milování

Nedvěd Jan

  Emi
R: Tvou vůní, láska, dýchá dlouhý můj mír 
  v patách noc minulých smutků vzdychá, 
  když tu ležíš jako věčný smír 

Ami       Emi
Nezměněná, věčně vyvolená
Ami    Hmi     Emi 
Nezměněná v proměnách mých. 

Drobné kvítky žhavých lístků smáčí dychtivost těl 
jsi hezká v hříšných myšlenkách 
jak bych ti odpovědět asi měl. 
Nezměněná, věčně vyvolená 
Nezměněná v proměnách mých.

R: + mezihra 

Stoupáme jako ptáci k oknům níž do sebe, níž, 
doufáme a jak lásku dopnem na zítřek ještě blíž 
nezměnění, věčně vyvolení nezměnění v proměnách tvých.

R:


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz