Žalm 114 - Když vyšel Izrael z Egypta

Oboroh

Dmi    F   C   G
Když vyšel Izrael z Egypta,
Dmi   F   C     G
Jakobův dům z lidu temné řeči,
Dmi   F     C  G
stal se Juda Boži svatyní,
Dmi F    G As A A7
Izrael Božím vladařstvím.
G7             D7
Moře to vidělo a dalo se na útěk,
G7        D7
Jordán se nazpět obrátil,
G7          D7 H7
hory poskakovaly jako berani
E       A
a pahorky jako jehňata.

Dmi    F   C   G
Když vyšel Izrael z Egypta ...

B         F
Moře, co je ti, že utíkáš,
B          F
Jordáne, že se zpět obracíš?
B              F  D7
Hory, proč poskakujete jako berani,
G          A
a vy, pahorky, jako jehňata?

Dmi    F   C   G
Když vyšel Izrael z Egypta ...

B          F
Chvěj se, země, před Pánem,
B     F
před Bohem Jakobovým!
B         F   D7
On proměňuje skálu v jezero,
G        A
křemen v prameny vod.

Dmi    F   C   G
Když vyšel Izrael z Egypta ...Zdroj: http://zpevnik.wz.cz