Žalm 12 - Hospodine, pomoz!

Oboroh

G     Hmi  H       Emi
Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec,
C      G     Ami  D
berou za své věrní mezi lidmi.
G   Hmi   H     Emi
Jeden druhého svou řečí šálí,
C       G       Ami    D
mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.

C         D     G D  C
Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty,
Ami     D     G4  G
jazyk, co se velikášsky chvástá,
C    D      G
ty, kdo řikají: Náš jazyk
D      C    Hmi
převahu nám zaručuje,
Ami    D   F      D7
máme přece ústa, kdo je našim Pánem?
G     Hmi     H      Emi
Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků
  C     G   Ami   D
teď povstanu, praví Hospodin.
G    Hmi  H     Emi       C   G Ami D
Daruji spásu tomu,proti němuž svévolník soptí.

C     D          G D
Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí,
Ami           D
stříbro přetavené do kadlubu v zemi,
     C   G
sedmkráte protříbené.
C   D
Ty je, Hospodine, budeš střežit,
G        D        C
navěky nás budeš chránit před tím pokolením;
Ami       D
kolem obcházejí svévolníci
F          D7
vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz