Žalm 126 - Když Hospodin úděl Siónu změnil

Oboroh

E       A  E   A
Když Hospodin úděl Siónu změnil,
       E    A E A
bylo nám jak ve snu.
E     A  E    A
Tehdy naše ústa naplnil smích
      E   A E A7
a náš jazyk plesal.
A     C#mi F#    H  E A E A
Tehdy se říkalo mezi pronárody:
E    A   E A     E  A E7
Hospodin s nimi učinil velké věci.

A    E   Hmi  D   A E
Hospodin s námi učinil velké věci,
E    Hmi   D E
Radovali jsme se.
A     E    Hmi  D
Hospodine, změň náš úděl,
D     A   E    Hmi  D E
jako měníš potoky na jihu země!
A        E
Ti, kdo v slzách seji,
Hmi    D   A    E Hmi D E
s plesáním budou sklízet.
A       E     Hmi
S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá,
D        A   E     D
s plesáním však přijde až ponese snopy.
B F Cmi Eb
B F Cmi Eb F
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz