More snehu

Le Payaco

topí chlapec dievča v mori
kým sa celá neponorí
v mori snehu

dlhý zápas s pevnou vôľou
doma čaká chlieb so soľou
s prekvapením

R: Vianoce, Vianoce
   pán Boh poslal deťom snehu
   aby našli k sebe nehu

topí dievča chlapca v mori
až kým kapra nevyloví
na večeru, na večeru

pod stromčekom milodary
deťom ktoré poslúchali
nech sa darí, nech sa darí


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz