Lítání

Vondráčková Lucie

Tajemsví sví já
Každýmu nepovím
Jen tobě ráda ho dám
Ve snech si lítám
Povětřím ledovým
Zemská tíže
Mě nezajímá

Skočím na mrak
Letím jak pták
Prostě jen tak
Výš
Snad to pochopíš
Sám něco o tom víš
Skočím na mrak
Letím jak pták
Až do oblak
Výš
Ke slunci blíž

Já lítám dál
Kroužím nad krajinou
Zemskou tíhu ztrácím
Zkoumám dál
Kudy mraky plynou
Za kým lítaj ptáci

Taky se možná
S kometou pozdravíš
Co o ní pořád jen sníš
Se mnou ji poznáš
Pak se k ní vypravíš
A nejen tehdy
Když spíš

Skočíš na mrak
Letíš jak pták
Prostě jen tak
Výš
 Sednem na mrak
Dáme na frak
Nudě stokrát víc

Lítám dál
Kroužím nad krajinou
Hloupou tíhu ztrácím
Hlídám dál kudy mraky plynou
S kým se vítr schází

Co s tím
Že vím
Že vždycky budík zazvoní
Nemíní
Na vědomí brát
Že lítat chci
Dál

Proč probouzím se zas
Pod peřinou
Lítaní svý ztrácím
Chci vznést se výš
Kroužit nad krajinou
A vím už co nám schází

Snít svý sny nejen
Pod peřinou
Plout jak tažní ptáci
Lítat dál kde se hvězdy řinou
A nemít žádnou práci

Proč dospělí lítat zapomenou
Kam lítaní se ztrácí
Kam pospíchaj
S tváří unavenou
Lítaní jim schází


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz