K čemu?

Houba

K čemu je lidstvu moderní věda,
k čemu je krása krásných žen,
k čemu je svět, když není pravda,
k čemu je slunce, když není den!

K čemu je bůh, snad aby trestal,
či aby lidstvo lepší bylo,
nebo jsme zvíře, který trpí
pod silou jiných aby shnilo!

K čemu je život, když živí trpí,
proč je zas svět jen hlíny val,
kdo je tu od toho, aby to změnil,
kdo je tu od toho, aby bojoval!

K čemu jsou války pro lepší svět,
k čemu je radost z rozdání ran,
kde se tu bere bída a hlad,
vždyť po nás zbyde jen hejno vran, hejno vran!


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz